The transcript of the one-minute video clip goes:”Nirape nila lahat ng mga babae so ‘yung unang asolte, kasi nagretreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover, ang isa doon yung layminis…

Source: VIRAL: Video of Duterte joking about raped Australian woman