The transcript of the one-minute video clip goes:”Nirape nila lahat ng mga babae so ‘yung unang asolte, kasi nagretreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover, ang isa doon yung layminister na Australyana. Tsk, problema na ito. Pag labas, edi binalot. Tiningnan ko yung mukha, ‘tangina parang artista sa America na maganda. Putangina, sayang ito. Ang nagpasok sa isip ko, nirape nila, pinagpilahan nila doon. Nagalit ako kasi nirape, oo isa rin ‘yun . Pero napakaganda, dapat ang mayor muna ang mauna. Sayang.”

(All the women were raped so during the first assault, because they retreated, the bodies they used as a cover, one of them was the corpse of the Australian woman layminister. Tsk, this is a problem. When the bodies were brought out, they were wrapped. I looked at her face, son of a bitch, she looks like a beautiful American actress. Son of a bitch, what a waste. What came to mind was, they raped her, they lined up. I was angry because she was raped, that’s one thing. But she was so beautiful, the mayor should have been first. What a waste.)

Source: VIRAL: Video of Duterte joking about raped Australian woman